МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ФАКУЛЬТЕТ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ТА МИСТЕЦТВА

 

«ПРОБЛЕМИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ТА МИСТЕЦТВА»

ISSN 2786-9121 (Online)

(Е-ЖУРНАЛ)

Загальні відомості

 «Проблеми початкової освіти та мистецтва» – це видання, метою якого є висвітлення здобутків сучасної наукової думки в галузі освіти, педагогіки, культури, мистецтва тощо.  Публікація оригінальних дослідницьких та оглядових матеріалів сприяє поширенню знань серед наукової спільноти. Концепція журналу дає змогу висвітлювати та доносити до широкої читацької аудиторії результати наукових досліджень, різні погляди вчених на сучасні наукові проблеми в галузі освіти, педагогіки, культури та мистецтва.

Завдання журналу:

 • створення дискусійного майданчика для оприлюднення результатів емпіричних досліджень, актуальних питань і теорій у різних векторах педагогічних наук, культури й мистецтва;
 • публікація наукових статей з метою поширення новітніх досягнень та проблем у відповідних галузях знань;
 • обмін досвідом та результатами досліджень серед науковців.

У журналі представлені такі розділи:

 1. Початкова освіта
 2. Середня освіта (музичне мистецтво)
 3. Музичне мистецтво
 4. Хореографія
 5. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація


Редакція електронного журналу пропонує усім хто бажає: студентам, аспірантам, докторантам, здобувачам, молодим фахівцям, викладачам, науковцям та іншим зацікавленим особам, опублікувати свої статті за зазначеними науковими напрямками.

Редакційна колегія

Головний редакторВікторія ПОЛЮГА – кандидат філософських наук, доцент, заступник декана з наукової та виховної роботи (poliuhav@dspu.edu.ua).

Співредактор: Іван КУТНЯК – кандидат філософських наук, доцент, декан факультету початкової освіти та мистецтва (i_kutnyak@dspu.edu.ua)

 1. Початкова освіта
  • Анна ОГАР – кандидат філологічних наук, доцент (annaogar@dspu.edu.ua)
  • Наталія КАЛИТА – кандидат педагогічних наук, доцент (n.kalyta@dspu.edu.ua)
  • Іван ВАСИЛИКІВ – кандидат педагогічних наук, доцент (i.vasylykiv@dspu.edu.ua)
 1. Середня освіта (музичне мистецтво)
  • Володимир САЛІЙ – кандидат педагогічних наук, доцент (mega.vvllaadd@dspu.edu.ua)
 1. Музичне мистецтво
  • Ірина БЕРМЕС – доктор мистецтвознавства, професор (i.bermes@dspu.edu.ua)
 1. Хореографія
  • Любомир МАРТИНІВ – кандидат мистецтвознавства, доцент (l_martyniv@dspu.edu.ua)
 1. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація

Засновник видання: факультет початкової освіти та мистецтва, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. УДК 373.3+7](05)

Назва видання: Проблеми початкової освіти та мистецтва

Рік заснування: 2023

Мова видання: українська та англійська

Періодичність: один раз на рік

Видання  БЕЗКОШТОВНЕ

Журнал ЗАРЕЄСТРОВАНО Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення у реєстрі суб’єктів у сфері он-лайн медіа (рішення №1156)

не входить до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого МОН України.

Публікаційна етика

До публікації в журналі приймаються статті проблемного, узагальнювального, методичного характеру, які являють собою оригінальні наукові дослідження, раніше не опубліковані.

Обов’язковими етапами роботи редакційної колегії є: перевірка статей на предмет дотримання вимог щодо редакційного оформлення;  ПЕРЕВІРКА МАТЕРІАЛІВ НА ПЛАГІАТ.

Редакційна колегія регламентовану діяльність веде відповідно до норм законодавства України у сфері освіти, наукової діяльності та інтелектуальної власності.

Автори відповідають за достовірність і вірогідність викладеного матеріалу, за його належне оформлення, за відповідність цитування та посилання. Редколегія може не поділяти думку авторів.

Матеріали до публікації надсилаються на електронну адресуpoliuhav@dspu.edu.ua

Детальна інформація щодо вимог оформлення матеріалів за цим посиланням

Контактна інформація

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,

Факультет початкової освіти та мистецтва

вул. І.Франка, 11, м. Дрогобич, обл. Львівська, 82100

тел. (0324) 41 34 07